آدرس: کرج بین میدان مهران و میدان اسبی روبروی پمپ بنزین. تلفن : ... آدرس: کرج ۴۵ متری گلشهر نبش خیابان کتونی زاده روبروی بانک ملی ... جزییات مرکز خرید درختی.