تجریش مرکز شهرستان شمیرانات استان تهران است و در منطقهٔ ۱ شهر تهران واقع شده‌است . ... سازمان تأمین اجتماعی شمیران; مرکز خرید قائم; مرکز خرید تندیس; مرکز خرید ...