بازار تجاری، اداری سارینا یک در زمینی به مساحت 5292 متر مربع در 10 طبقه ... نزدیکی و مجاورت این مجتمع به مراکز خرید جزیره (مرکز تجاری کیش و پردیس 1 و 2) و هتل ...