بازار مرواريد واقع در مركز جزيره کیش با معماري متفاوت يكي از مراکز خرید بزرگ ... چینی ها و واردکنندگان محصولات چینی و ارزان قیمت جزیره کیش را هم بی نصیب ...