مرکز خریدمهستان در شمال شهر کرج و دامنه سلسله جبال زیبای البرز و در جوار پارک نبوت و مناطقی ... آدرس مرکز خرید مهستان : البرز، کرج، ضلع شمال غربی پارک نبوت.