رستوران بزرگ ارکيده متشکل از پنج شعبه: رستوران چالوس، رستوران مهستان، ... رستوران ارکیده کرج ... شعبه کرج رستوران: کرج، میدان نبوت،مرکز خرید مهستان