آدرس: کرج میدان نبوت مرکز خرید مهستان طبقه همکف واحد ۱۵۴. تلفن : 02632560154. تالیما · تالیما. جزییات تالیما. آدرس: کرج میدان نبوت مرکز خرید مهستان طبقه همکف ...